ERP riešenia na mieru


SeedBed

Riešenie pre kontrolu prístupu k výrobným linkám na základe snímania prístupových kariet


SeedBed


Moderné riešenie typu IoT (Internet of Things) pre kontrolu prístupu k výrobným linkám spočíva v rádovo desiatkách malých zariadení pripojených cez WiFi na databázový systém, ktorý v reálnom čase kontroluje spôsobilosť pracovníka (oprávnenie, zaškolenie...) na vykonávanie práce na danom stroji / danej linke.

Zariadenie je cez WiFi pripojené k centrálnemu serveru, na ktorom je vystavená webová služba pre overovanie prístupov. Pri požiadavke zo zariadenia centrálny server v databázi vyhodnotí, či má pracovník odpovedajúcu kvalifikáciu pre vykonávanie práce na konkrétnom zariadení (každé zariadenie má nakonfigurovaný unikátny identifikátor, ktorý je v systéme napárovaný na daný stroj) a následne notifikuje pracovníka o tom, či na tomto stroji môže alebo nemôže pracovať


SeedBed - prehľad

Používateľská dokumentácia SeedBed


Samotné zariadenia sú postavené na technológií miniatúrneho počítača Raspberry Pi, ktorého najvýraznejšie výhody oproti fyzickému stolovému počítaču spočívajú vo veľkosti, cene (tým pádom aj servisných nákladoch) a teoreticky neobmedzenej rozšíriteľnosti.

Komponenty sú osadené v obale na mieru, ktorý je vytlačený na 3D tlačiarni z ABS plastu (čo zaručuje dostatočnú odolnosť aj v náročnejších priemyselných podmienkach). Snímanie prístupových kariet funguje na princípe RFID technológie a podľa zvolenej konfigurácie môže fungovať v 125kHz alebo 13.56MHzrežime.


Ak máte záujem o bližšie informácie o tomto produkte, kontaktujte nás na obchod@teamsoft.sk.


SeedBed