ERP riešenia na mieru


Pravidlá ochrany súkromia pre mobilné aplikácie

Naše mobilné aplikácie uchovávajú citlivé informácie potrebné pre chod aplikácie (napr. používateľské meno a heslo pre prístup do aplikácie/na server, URL servera...) za účelom zjednodušenia práce s aplikáciou. Mobilné aplikácie nepoužívajú a nepristupujú k citlivým údajom vo Vašom mobilnom telefóne/tablete/zariadení.

Za účelom optimalizácie zadávania údajov môžu aplikácie používať fotoaparát pre snímanie čiarových kódov. Žiadne fotografie ani video záznamy sa pri skenovaní čiarových kódov nevytvárajú ani neukladajú.
Mobile applications privacy policy

Our mobile apps store sensitive information needed to use the app (i.e. name and password for access to the application / server, URL of the server...) in order to simplify user experience with the application. Mobile apps do not use and do not access sensitive data stored on your mobile phone / tablet / device.

In order to optimize data entry, applications can use camera for a purpose of scanning barcodes. No photos or video recordings are created or stored when scanning barcodes.