Pre zjednodušenie návrhu a tvorby softvéru, špeciálne informačných systémov v prostredí Progress OpenEdge 10, sme vyvinuli TS Framework. Ide o nezávislý súbor knižníc, objektov a nastavení, ktoré sa používajú pre rapídny a rýchly vývoj podnikových aplikácii. Pri vývoji sme použili princípy objektovo-orientovaného programovania (OOP), čo umožnilo definovať funkcionalitu jednotlivých objektov bez špecifikácie cieľového systému, v ktorom bude TS Framework použitý. Táto nezávislosť robí z TS Frameworku ideálny nástroj a jednoduchý základ pre budovanie akéhokoľvek informačného systému, čo sme overili v praxi pri vývoji informačného systému x10.