ExPrint je program umožňujúci grafické zobrazovanie, tlač a export dokumentov, ktoré majú špecifickú štruktúru zapísanú pomocou tzv. tagov. Ide o špeciálne značky pre definovanie grafického vzhľadu, čiastočne kompatibilné s programom vpxPrint. Okrem pohodlnej práce pomocou grafického rozhrania umožňuje program aj spúšťanie z príkazového riadku, čo sa často využíva pri nastavení parametrov v prípade spustenia ExPrintu z inej aplikácie. Medzi výhody patrí možnosť exportu zobrazeného súboru do formátu PDF alebo HTML. Samozrejmosťou je automatické generovanie e-mailovej správy s priloženým dokumentom v textovom formáte alebo vo formáte PDF.

Minimálne požiadavky na HW:

Pre inštaláciu programu musí­ cieľový počí­tač spĺňˆať nasledovné požiadavky:

 • 128 MB RAM
 • .NET Framework 2.0
 • Aspoň 1 nainštalovaná tlačiareň
 • Operačný systém: Windows XP, Vista, 7, 8

 

Štandardná funkcionalita

Štandardná funkcionalita systému je popísaná v dokumentácii, kde sú uvedené aj príklady použitia.

 

Nové funkcie:

 

ExPrint 1.6 Panda (Stiahnuť inštalátor, FixPack v1.6.0.10)

 • Jednotná verzia pre 32bit a 64bit systémy
 • Nové tagy <HEADER> a <FOOTER>
 • Prepínač -hideFileName pre zakázanie zobrazenia názvu súboru pri načítaní
 • Prepínač -enableSaveFile pre povolenie a prepínač -disableSaveFile pre zakázanie uloženia súboru
 • Prepínač -enableEditor pre povolenie a prepínač -disableEditor pre zakázanie uloženia zobrazenia editora
 • Možnosť zmeniť pokročilé nastavenia v operačnom systéme Windows Server sú dostupné iba administrátorovi
 • Oprava chýb (export PDF na ležato...)

 
 

 ExPrint 1.5 Frog (Stiahnuť inštalátor)

ExPrint 1.5 Frog Logo

 • Podpora čiarových kódov GS1 128 pre potreby generovania SSCC kódov na palety (viď GS1 Slovensko)
 • Možnosť nasadenia priamo na server s prístupom pre viacerých používateľov
 • Prepínač -deleteFileAfterLoad pre automatické vymazanie vstupného súboru po načítaní
 • Prepínač -deleteFileOnExit pre automatické vymazanie vstupného súboru po zavretí programu
 • Možnosť explicitne zadať kódovanie (UTF-8 alebo windows-1250) pre načítanie súboru z disku
 • Výpis registrovaných používateľov (a prehľad o ich využívaní programu)
 • Možnosť zaheslovať výstupné PDF súbory
 • Vlastné formáty veľkosti výstupu (okrem štandardných A4 a A5)
 • Flexibilná zmena veľkosti náhľadu

 

ExPrint 1.02 Beta

 • Podpora čiarových kódov (EAN, INTERLEAVED_2_OF_5, QR kód)
 • Tlač v znakovom režime
 • Editor pre okamžitú úpravu zdrojového kódu
 • Inteligentný export do MS Excel

 

ExPrint 1.01

 • nastavenie počtu kópií­ z príkazového riadku
 • pridané tagy na prácu s obrázkami
 • zobrazovanie obrázkov je kompatibilné s programom vpxPrint
 • ukladanie použí­vateľských nastavení
 • doplnený pomocní­k (help)
 • odstránený problém s chybou pri spustení­ programu z Progress OpenEdge
 • spätná kompatibilita s neobmedzeným použí¬vaním zaregistrovaného programu

 

Na stiahnutie:

Inštalátor programu ExPrint 1.5 Frog

Inštalátor programu ExPrint 1.6 Frog

 

Poznámky k inštalácií­:

Po úspešnom nainštalovaní programu môžete program s plnou funkcionalitou používať bez nutnosti registrácie v rámci skúšobnej doby počas nasledujúcich 15 dní. Po vypršaní tejto doby nebude možné používať všetky možnosti programu a ExPrint bude fungovať s obmedzenou funkčnosťou.

 

Cena licencie:

Program ExPrint je licencovaný podľa počtu používateľov. V prípade záujmu kontaktujte našich obchodníkov, ktorí Vám radi pripravia cenovú ponuku, na teamsoft@teamsoft.sk.